Ακολουθήστε μας

Νέα

Στο Δημοτικό Συμβούλιο η επέκταση του στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας!

Lamiara

Στις 29 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων θα συνεδριάσει και ένα από τα θέματα θα είναι η αποδοχή ένταξης της πράξης «Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

H ανακοίνωση:


Σας προσκαλούμε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις  29 Απριλίου  2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020  και (ΑΔΑ: 6 ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

H    συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο :  https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   29/4/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  15485 –  24/4/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1οΠερί ρύθμισης δημοτικών τελών
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 2οΈγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που Αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 3οΈγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 1o τρίμηνο έτους 2020
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 4οΠαροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 5ο2η τροποποίηση της σύστασης , στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων»  της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102, λόγω αντικατάστασης μέλους
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 6ο2η τροποποίηση της σύστασης , στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102, λόγω αντικατάστασης μέλους
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 7οΠρόσληψη υδρονομικών οργάνων ανά Κοινότητα, για την αρδευτική περίοδο 2020
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας
 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 8οΠαραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 9οΠερί ονομασίας ανωνύμων οδών της Τ.Κ. Ροδωνιάς (οικισμός Καρυάς) και της Τ.Κ   Φραντζή
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 10οΑποδοχή ένταξης της πράξης  « Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» στο Μέτρο 19  (CLLD/LEADER) του Προγράμματος  ΠΑΑ 2014-2020
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 11οΑποδοχή ένταξης της πράξης  « Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» στο Μέτρο 19  (CLLD/LEADER) του Προγράμματος  ΠΑΑ 2014-2020
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 12οΑποδοχή ένταξης της πράξης «Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 13οΠερί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 14οΣυγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 15οΠερί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 16οΠερί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 17οΣύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 18οΣύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 19οΠαράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ΚΑΙ 17ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 20οΠαράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒOΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 21οΠαράτασης προθεσμίας του έργου: «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ».
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 22οΠαράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 23οΠαράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
 
Θέμα 24οΠαράταση προθεσμίας του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».
ΕισηγητήςΔήμαρχος

Μεταγραφές

Μεταγραφικά (8/8) Πάει για 1-2 ακόμη προσθήκες….

Lamiara

Η σεζόν και επίσημα ξεκίνησε για τον ΠΑΣ Λαμία και πρόκειται να είναι μία χρονιά εντελώς διαφορετική σε σχέση με τις άλλες…

Από τη στιγμή που ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου έχει αποφασίσει να φύγει και να ρίξει το μπάτζετ στο μισό… και ίσως πιο κάτω, τότε οι μεταγραφές θα κινηθούν αναλόγως!

Μέχρι στιγμής, η Λαμία έχει πάρει δύο ποδοσφαιριστές, τον αριστερό μπακ Γιώργο Σαραμαντά και τον δεξιό μπακ, Κώστα Προβυδάκη! Καλύπτει έτσι, τα κενά του Βάντερσον Σκαρντοβέλι από τη μία και του Μανώλη Σάλιακα από την άλλη.

Θα έλεγε κανείς, ρίχνοντας μία ματιά στο ρόστερ αυτή τη στιγμή, πως θα πρέπει ο ΠΑΣ Λαμία να κινηθεί για τουλάχιστον 5 ακόμη μεταγραφές και μάλιστα ενδεκαδάτες! #NOT!

Το υπογραμμίζουμε ξανά! Η φετινή χρονιά δεν θα μοιάζει με τις προηγούμενες της Λαμίας και στον τομέα των μεταγραφών!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Τρίο Μπελκάντο» μεταγραφές αναμένονται να γίνουν στην ομάδα… πολύ λιγότερες όμως απ΄όσες θα πίστευε κανείς πως χρειάζεται ο σύλλογος!

Θα σας αναφέρουμε πως η Λαμία με τα τωρινά δεδομένα, θα προχωρήσει σε μία προσθήκη…. «βαριά» δύο!

Αναφέρουμε ξανά, ΜΕ ΤΑ ΤΩΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ και τον Παπαϊωάννου να έχει βάλει πωλητήριο στις μετοχές του στην ΠΑΕ, η Λαμία θα προχωρήσει σε ΜΙΑ, βαριά ΔΥΟ μεταγραφές! Εννοείται, πως αν τα πράγματα αλλάξουν, για παράδειγμα βρει η ομάδα ένα καλό τηλεοπτικό συμβόλαιο, ίσως προχωρήσει και σε άλλες προσθήκες!

Οι θέσεις που “καίνε” τώρα είναι σίγουρα ενός δεκαριού, ενός παίκτη που θα δημιουργεί παιχνίδι και θα αναλάβει τον ρόλο του οργανωτή!

Επίσης, θα πρέπει να αποκτηθεί και ένας μέσος, ένα οχτάρι που θα αντικαταστήσει επί της ουσίας τον Ελίνι Δημούτσο.

Περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ “ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ”

Πρόγραμμα

homadamou

Δημοφιλή

>